Dit is de website van de Adviesraad voor Minderstraling.

Doelstelling is het geven van adviezen, gevraagd of ongevraagd, inzake de invloeden van elektrische, magnetische en elektromagnetische velden van 0 tot 300 GHz.

Deze adviezen zijn gebaseerd op juiste en wetenschappelijke onderzoeken, terwijl waarnemingen en ervaringen ook worden meegenomen.
Ook onderzoeken welke bijvoorbeeld niet peer reviewed gepubliceerd zijn, tellen wel mee.

De Adviesraad bestaat uit een aantal leden en een aantal buitenlandse experts, welke desgevraagd hun ondersteuning geven, dit alles afhankelijk van het onderwerp van het moment.

Het is niet de bedoeling om protestakties en dergelijke te organisseren.

Het doel blijft het geven van voorlichting.

Dit als tegenhanger tot de onvolledige, vaak onjuiste en verkeerde voorstelling van zaken door de diverse overheden.

 

Een aantal rapporten, studies, mededelingen c.q. postings worden op volgende pagina's geplaatst.

Bij Nieuws worden ze vermeld.

 

Omtrent de technische kanten van de Elektrosmog familie (elektrische, magnetische en elektromagnetische velden), evenals de biologische optredende symptomen verwijzen we naar www.milieuziektes.nl

Evenals de bouwbiologische huisonderzoeken en de Standard baubiologische Messtechnik SBM2008.

 

| Home | Nieuws | Presentatie | Remedie | het bitje | Info | Bioenergie | Links | Kontakt | Dirty

Website laatst aangepast: 11 - 06 - 2013 om 11:00 h
Kijk op Nieuws: belgische schoolfolder